Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością- edycja 2024

logo 2024.jpeg

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOMASZOWICACH OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA -2024.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach ogłasza nabór do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024.

 

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami
  w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
  w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 3. osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi tj. osób posiadających orzeczenie
  o niepełnosprawności lub inne równoważne ze wskazaniem co najmniej dwóch niepełnosprawności

 

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program AOOzN realizowany będzie w okresie 01.01.2024- 31.12.2024r.

Osoby zainteresowane pomocą w ramach Programu, zapraszamy do składania zgłoszeń
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Domaszowicach:

 • Karty zgłoszenia do programu AOOzN”- zał. Nr 7 do Programu

 •  klauzuli informacyjnej RODO – druki w załączeniu

 • Karty zakresu czynności w ramach usług AOOzN” – zał. Nr 8 do Programu

 • uzasadnienia jakie usługi asystencji AOOzN pozwolą na aktywne uczestnictwo osoby niepełnosprawnej w życiu społeczno-kulturalnym i w jaki sposób wpłyną na zaspokojenie potrzeb osoby niepełnosprawnej

 • należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/ o niepełnosprawności.

!!Zgłoszenia do Programu przyjmujemy do dnia 08 września 2023 roku!!

Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę.

Zgłoszenia należy dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej
w Domaszowicach, ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice.

 

Załączniki:

DOCXZalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia-1692172888.docx (36,77KB)

DOCXZalacznik-nr-8-do-Programu-AOON-JST-karta-zakresu-czynnosci-1692172890.docx (26,64KB)

DOCXZalacznik-nr-15-do-programu-aoon-jst-klauzula-rodo-1692172994.docx (22,05KB)

 

Szczegóły Programu są zawarte na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (również
w załączniku). Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Domaszowicach pod numerem telefonu 77 419 44 51 wew. 113

 Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia---edycja-2024