Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opieka wytchnieniowa- edycja 2022

 

 

 

Gmina Domaszowice zawarła z Wojewodą Opolskim umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 r. środków Funduszu Solidarnościowego zwanego dalej „Funduszem’’ na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022.

 

Na podstawie tej umowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach będzie realizował resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 39 168,00 zł, wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 39 168,00 zł.

 

Okres realizacji Programu od kwietnia 2022 r. do grudnia 2022 r.

 

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

 

OPS w Domaszowicach zaplanował wsparcie dla opiekunów 1 dziecka niepełnosprawnego i 3 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.