Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022

 

 

 

Gmina Domaszowice zawarła z Wojewodą Opolskim umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 r. środków Funduszu Solidarnościowego zwanego dalej „Funduszem’’ na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022.

 

Na podstawie tej umowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach będzie realizował resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 160 650,00 zł, wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 160 650,00 zł.

 

Okres realizacji Programu od kwietnia 2022 r. do grudnia 2022 r.

 

Celem Programu jest realizowanie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, zwiększenie szans tych osób na prowadzenie bardziej samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia poprzez pomoc w podejmowaniu codziennych aktywności. 

Usługi asystenta w szczególności polegają na pomocy w:

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalno-sportowe /rozrywkowe /społeczne),

  • zakupach, (z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji),

  • załatwianiu spraw urzędowych,

  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami i instytucjami

  • korzystaniu z dóbr kultury i rekreacji (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)

  • doraźnej, okazjonalnej pomocy w domu , jeśli spełnia cele określone programem.

 

OPS w Domaszowicach zaplanował wsparcie dla opiekunów 2 dzieci niepełnosprawnych, 3 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub innego równoważnego oraz 2 osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.