Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Domaszowicach

ul. Główna 24 A

46 – 146 Domaszowice

Telefon: 77 419 44 51

Adres e-mail: ops@ops.domaszowice.pl


 

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS Co V-2 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Domaszowicach, w trosce o bezpieczeństwo interesantów, prosi o rozważenie możliwości załatwiania swojej sprawy za pomocą zdalnych środków komunikacji.

Zgłaszanie aktów przemocy w rodzinie na terenie gminy Domaszowice, możliwe jest telefonicznie pod nr tel. 77 419 44 51 lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobiście w siedzibie ośrodka pomocy.

Ponadto informujemy, iż MRPiPS uruchomiło bezpłatną aplikację mobilną „Twój Parasol” (https://twojparasol.com). Aplikacja pozwala m.in. na dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach. Zawiera również informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Reasumując, udzielanie wsparcia jak wyżej, jest dostępne dla Państwa w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach tj. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Należy jednak nadmienić, iż w przypadkach eskalacji przemocy, niniejsze informacje należy niezwłocznie zgłaszać funkcjonariuszom policji, która to jest zobowiązana do podejmowania interwencji i reagowania na sytuacje stosowania przemocy w rodzinie.


 

Punkty konsultacyjno-informacyjne dla osób uzależnionych, ofiar i sprawców przemocy domowej oraz członków ich rodzin:

Nazwa i adres instytucji

 

Kontakt

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie

ul. Piłsudskiego 4

46 – 100 Namysłów

Tel. 47 862 72 03 do 04 lub 112

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach

ul. Główna 24 A,

46 – 146 Domaszowice

tel. 77 419 44 51

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

pl. Wolności 12 A

46 – 100 Namysłów

Tel. 77 410 51 93

 

 

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15
46-100 Namysłów

 

tel. (77) 41 96 522


 

Informujemy również o:

Pomocy psychologicznej świadczonej przez "Niebieską Linię" dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy -tel. 800120002;

poradnia e-mailowa: .

W poniedziałki w godz. 13.00 -15.00 można się skonsultować przez komunikator Skype (pogotowie.niebieska.linia), także osoby posługujące się językiem migowym. Również informacja na stronie: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/calodobowe-wsparcie-psychologiczne-w-ramach-telefonicznej-informacji-pacjenta,7697.html

 

Przemoc w rodzinie – jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające ich na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Formy przemocy:

- przemoc fizyczna,

- przemoc psychiczna,

- przemoc seksualna,

- przemoc ekonomiczna,

- zaniedbanie.

 

PAMIETAJ!

 

Nic nie usprawiedliwia stosowania przemocy!!!

Przemoc w rodzinie stała się zjawiskiem nieakceptowanym społecznie. Sprawcą przemocy w rodzinie może być każdy, bez względu na płeć, wykształcenie, status społeczny, stan majątkowy itp. Nigdy nie jest za późno do podjęcia właściwych kroków, aby zmienić swoje zachowanie. Zwracając się po pomoc niczym nie ryzykujesz! Ty i Twoja Rodzina możecie tylko zyskać.