Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dni wolne od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaszowicach

Zarządzenie Nr OPS.021.6.2023.BB

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

w Domaszowicach

z dnia 27 listopada 2023 r.

 

Na podstawie art.130 § 2 Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465) art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.530), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 22 grudnia 2023 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach, w zamian za dzień 1listopada 2023 roku święto przypadające w sobotę 2023 roku.

§ 2

Informacja, o której mowa w § 1  podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach;

2) na tablicy ogłoszeń oraz drzwiach wejściowych do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                     Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                   w Domaszowicach

                                                                                                                    Bożena Białkowska

                                                                                                                   /-/

                                                

 

                                  

Zarządzenie Nr OPS.021.1.2022.BB

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

w Domaszowicach

z dnia 03 stycznia 2022 r.

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach w 2022 roku

Na podstawie art.130 § 2 Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się w 2022 roku dzień wolny od pracy za święto przypadające w dzień dodatkowo wolny od pracy – sobotę: za dzień 1 stycznia 2022 r. – dzień 7 stycznia 2022 r.,

§ 2

Informacja, o której mowa w § 1  podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach;

2) na tablicy ogłoszeń oraz drzwiach wejściowych do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                             Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                         w Domaszowicach

                                                                                       Bożena Białkowska

                                                                                      /-/

 

 

 

Zarządzenie Nr OPS.021.9.2021.BB

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

w Domaszowicach

z dnia 12 maja 2021 r.

 

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach w 2021 roku

Na podstawie art.130 § 2 Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się w 2021 roku dni wolne od pracy za święta przypadające w dni dodatkowo wolne od pracy – soboty:

1) za dzień 1 maja 2021 r. – dzień 4 czerwca 2021 r.,

2) za dzień 25 grudnia 2021 r. – dzień 24 grudnia 2021 r.

§ 2

Informacja, o której mowa w § 1  podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach;

2) na tablicy ogłoszeń oraz drzwiach wejściowych do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                         Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                           w Domaszowicach

                                                                                                                            Bożena Białkowska

                                                                                                                             /-/

 

 

 

 


 

Zarządzenie Nr OPS.021.10.2020.BB

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

w Domaszowicach

z dnia 28 lipca 2020 r.

 

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach w 2020 roku

Na podstawie art.130 § 2 Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się w 2020 roku dni wolne od pracy za święta przypadające w dni dodatkowo wolne od pracy – soboty:

1) za dzień 15 sierpnia 2020 r. – dzień 17 sierpnia 2020 r.,

2) za dzień 26 grudnia 2020 r. – dzień 24 grudnia 2020 r.

§ 2

Informacja, o której mowa w § 1  podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach;

2) na tablicy ogłoszeń oraz drzwiach wejściowych do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

                                                                                        Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                      w Domaszowicach

                                                                                       Bożena Białkowska

                                                                                      /-/